Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Gia đình

05/02/2018 | 14:16

 

1.

Tổng số hộ gia đình:

3.628.247

2.

Loại hình gia đình:

 

 

     - Số hộ gia đình 2 thế hệ đầy đủ (có vợ, chồng, con):

2.002.028

 

     - Số hộ gia đình 2 thế hệ (chỉ có mẹ và con):

231.395

 

     - Số hộ gia đình 2 thế hệ (chỉ có b và con):

92.052

 

     - Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên:

772.142

 

     - Số hộ gia đình 1 thế hệ đầy đủ (có cả vợ chồng):

310.443

 

     - Số hộ gia đình 1 thế h đơn thân (không có vợ hoặc không có chồng):

125.447

 

     - Số hộ gia đình khác:

63.434

3.

Số hộ gia đình có người cao tuổi (từ đủ 60 tuổi trở lên):

1.112.050

4.

Số hộ gia đình có trẻ em (dưới 16 tuổi):

1.669.311

5.

Số hộ gia đình có người vi phạm luật

 

6.

Số hộ gia đình có người tảo hôn:

892

7.

Số hộ gia đình có bạo lực gia đình:

1.320

8.

Số hộ gia đình thuộc đối tượng nghèo:

 

9.

Số hộ gia đình không có nhà ở:

 

10.

Số hộ gia đình ở tạm nhà:

 

11.

Số hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh:

 

12.

Số hộ gia đình có tivi:

 

13.

Số hộ gia đình đã được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”:

 

Ghi chú: Số liệu tổng hợp của 10/63 tỉnh/thành tính đến ngày 22/12/2017

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×