Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Du lịch

05/02/2018 | 15:07

 

1.

Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế:

1.852

 

- Doanh nghiệp nhà nước:

08

 

- Công ty cổ phần:

585

 

- Công ty liên doanh:

15

 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn:

1.244

 

- Tư nhân:

 

2.

Tổng số các cơ sở lưu trú/ số buồng:

25.600/508.000

 

- Loại 5 sao:

116/33.700

 

- Loại 4 sao:

259/33.500

 

- Loại 3 sao:

488/34.200

 

- Loại 2 sao:

 

 

- Loại 01 sao:

 

3.

Tổng số hướng dẫn viên:

20.416

 

- Quốc tế:

12.395

 

- Nội địa:

8.021

 

- Tiếng Anh:

6.757

 

- Tiếng Trung Quốc:

2.752

 

- Tiếng Pháp:

1.231

 

- Tiếng Nhật Bản:

530

 

- Tiếng Đức:

400

 

- Tiếng Nga:

469

 

- Tiếng khác:

256

4.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2017 (lượt):

12.922.151

5.

Số khách Du lịch nội địa năm 2017 (Triệu lượt):

73.2

6.

Tổng thu từ khách du lịch (Tỷ đồng):

510.900

 Ghi chú: Số liệu dự báo của Tổng cục Du lịch. Số liệu chính thức sẽ do Tổng cục Thống kê công bố

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×