Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đồng Tháp: Triển khai khảo sát công tác bảo tồn hệ thống Đình làng và kiểm tra hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng

14/03/2019 | 21:04

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch khảo sát công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa hệ thống Đình làng kết hợp kiểm tra hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng xã; Nhà văn hóa ấp, liên ấp trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Đồng Tháp: Triển khai khảo sát công tác bảo tồn hệ thống Đình làng và kiểm tra hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Đồng Tháp).

Việc khảo sát nhằm đánh giá khách quan và toàn diện về thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của hệ thống Đình làng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; kịp thời đề xuất giải pháp để tăng cường khai thác, phát huy giá trị của hệ thống này trong thời gian tới gắn với phát triển du lịch tại địa phương cũng như tích hợp chức năng của hệ thống Đình làng như là một thiết chế văn hóa. Khai thác, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa cơ sở là Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng xã; Nhà văn hóa ấp, liên ấp đã được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, hoạt động đúng chức năng là thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân.

Nội dung khảo sát bao gồm: hiện trạng cơ sở vật chất và phát huy giá trị văn hóa của Đình làng tại địa phương (lịch sử hình thành, vị trí địa lý, tổng diện tích sử dụng, đặc điểm kiến trúc, giá trị văn hóa – nghệ thuật; nhân sự quản lý Đình làng; số lượng lễ hội được tổ chức trong năm, số người tham gia…); Đánh giá các điều kiện để phát triển du lịch gắn với Đình làng; thuận lợi và khó khăn khi tích hợp chức năng của Đình làng như Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa ấp, liên ấp và những kiến nghị, đề xuất của địa phương; Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng xã; Nhà văn hóa ấp, liên ấp đã được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới đạt chuẩn (kể cả các thiết chế chưa được cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới).

Thời gian khảo sát dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2019.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×