Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đưa ra 04 nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và 03 nhiệm vụ về công tác cán bộ
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đưa ra 04 nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và 03 nhiệm vụ về công tác cán bộ 14/03/2022 | 11:05 Sáng 14/3, tại Nam Đàn, Nghệ An, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Cổng TTĐT Bộ VHTTDL xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại sự kiện này.
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ 10/03/2022 | 14:08 Ngay sau năm đầu tiên tập trung cho công tác phát hiện các “điểm nghẽn” để hoàn thiện thể chế, năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định chủ đề công tác đó là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”. Việc chọn hai chủ đề này cho thấy ngành VHTTDL đã thấm nhuần sâu sắc những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII.
Nhận thức đầy đủ hơn vai trò của xây dựng môi trường văn hóa trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế
Nhận thức đầy đủ hơn vai trò của xây dựng môi trường văn hóa trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế 07/03/2022 | 11:20 Ngày 14/3/2022, tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề năm công tác 2022 của Ngành VHTTDL: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ". Nhân dịp này, phóng viên đã có những trao đổi với ông Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL.
Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ
Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ 18/02/2022 | 15:08 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng vừa ký Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17.2.2022 ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.