Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Điện Ảnh

05/02/2018 | 10:39

 

1.

Tổng số hãng phim:

466

 

- Hãng phim nhà nước

01

 

- Hãng phim nhà nước nắm giữ cổ phần

04

 

- Hãng phim tư nhân

461

2.

Tổng số phim sản xuất trong năm 2017 được cấp phép phổ biến:

105

 

- Phim truyện chiếu rạp

38

 

- Phim truyện video

09

 

- Phim tài liệu nhựa (Hãng phim Quân đội sản xuất)

06

 

- Phim tài liệu video (do nhà nước đặt hàng sản xuất)

22

 

- Phim hoạt hình (do nhà nước đặt hàng sản xuất)

08

 

- Phim ngắn

22

3.

Tổng s phim truyện được phát hành trong năm:

283

 

- Phim truyện Việt Nam:

37

 

- Phim ttuyện nước ngoài:

246

4.

Bình quân xem phim/người/năm tại rạp (lượt người)

0.47

5.

Ước tính doanh thu chiếu phim (tỷ đồng):

3.250

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×