Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên

30/08/2011 | 04:54

(VP)– Ngày 29/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Hội Nhạc sĩ Việt Nam hướng dẫn nhạc sĩ Phạm Tuyên lập hồ sơ đăng ký tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với tác phẩm, cụm tác phẩm tiêu biểu của ông.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Công văn số 68/CV- HNS ngày 23/8/2011 đề nghị có hình thức xem xét đặc biệt để đánh giá và tôn vinh sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên trong đợt xét Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp liên ngành với sự tham dự của đại diện các cơ quan liên quan.

 

Hội nghị đã thống nhất  Nhạc sĩ Phạm Tuyên là người đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Nhiều tác phẩm của nhạc sĩ có giá trị to lớn, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đất nước, được công chúng yêu thích, mến mộ.

 


Nhạc sĩ Phạm Tuyên là người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc cách mạng VN

 

Để có cơ sở trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2011 cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Hội Nhạc sĩ Việt Nam triển khai các thủ tục theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/5/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, trong đó có việc hướng dẫn nhạc sĩ Phạm Tuyên lập hồ sơ đăng ký tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, chọn và đăng ký tên tác phẩm, cụm tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ để đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam để xét hồ sơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên theo đúng quy định tại Thông tư số 03/ 2010/TT-BVHTTDL; báo cáo kết quả họp Hội đồng cấp cơ sở về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/9/2011.

 

Bộ VHTTDL cũng chính thức khẳng định, việc công bố kết quả đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2011 vào ngày 02/9/2011 sắp tới theo một số phương tiện thông tin đại chúng đưa trong thời gian qua là không chính xác.

 

Hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn đang tích cực triển khai các công tác chuẩn bị để sớm họp 14 Hội đồng cấp Nhà nước (chuyên ngành) trước khi trình lên Hội đồng cấp Nhà nước. Kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải hết sức kỹ lưỡng, cẩn thận. Các Hội đồng chuyên ngành và Hội đồng cấp Nhà nước sẽ cố gắng tối đa để có thể trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước trong thời gian sớm nhất.

 

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×