Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

09/08/2018 | 09:09

Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 2966/BVHTTDL-TCCB về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Theo đó, Bộ VHTTDL đề nghị Cổng thông tin, điện tử Bộ VHTTDL; các đơn vị công nghệ, thông tin thuộc Bộ, các báo, tạp chí thuộc Bộ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về những nội dung cơ bản của các nghị quyết tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, gắn với việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường xuyên cập nhật, phản ánh kịp thời những thông tin về việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết.

Các đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thông tin tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết về Bộ VHTTDL (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/10 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Xem nội dung văn bản tại đây.

Hằng Đinh (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×