Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đào tạo

05/02/2018 | 15:00

 

1.

Số lượng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2017:

29

 

           - Viện nghiên cứu

02

 

           - Đại học / Học viện:

12

 

           - Cao đẳng / Cao đẳng nghề:

12

 

           - Trung cấp:

02

 

           - Khác:

1

2.

Số lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2017:

3.834

 

            - Cán bộ quản lý (người):

740

 

            - Giảng viên (người):

1.848

 

            - Giáo viên (người):

233

 

            - Khác (người):

1.013

3.

Số lượng học viên, sinh viên, học sinh tuyển sinh và tốt nghiệp các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ năm 2017 (người):

 

3.1

           Tuyển sinh

15.572

 

           - Tiến sĩ:

227

 

           - Thạc sĩ:

726

 

           - Đại học:

4.252

 

           - Cao đẳng:

2.360

 

           - Cao đẳng nghề:

3.076

 

           - Trung cấp:

1.797

 

           - Trung cấp nghề:

842

 

           - Sơ cấp:

255

 

           - Sơ cấp nghề:

2.037

3.2

           Tốt nghiệp

10.399

 

            - Tiến sĩ:

135

 

            - Thạc sĩ:

688

 

            - Đại học:

3.617

 

            - Cao đẳng:

1.481

 

            - Cao đẳng nghề:

1.520

 

            - Trung cấp:

845

 

            - Trung cấp nghề:

69

 

            - Sơ cấp:

250

 

            - Sơ cấp nghề:

1.794

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×