Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đại hội Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam lần thứ VIII

18/12/2014 | 17:45

Trong 02 ngày 16-17/12/2014, Đại hội Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam lần thứ VIII đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và gần 500 đại biểu đại diện cho gần 2.500 hội viên các chi hội nghệ sỹ sân khấu trong cả nước.

Theo báo cáo tại Đại hội, tính đến thời điểm hiện tại, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam có gần 2.400 hội viên. Trong nhiệm kỳ VII, Hội đã tổ chức được 14 trại sáng tác cho 260 lượt tác giả, sáng tác được 225 kịch bản, trong số đó có 30% kịch bản được dàn dựng.

Về công tác Hội ở cơ sở, việc thay đổi phương thức để đưa hoạt động về cơ sở là một quyết định đúng đắn, có tính định hướng. Từ đó tạo ra được bức tranh toàn cảnh có nhiều dấu ấn, trong đó về cơ bản là phát huy được vai trò của tổ chức ở từng địa phương, từng đơn vị, từng Hội viên trong việc được thông báo và tiếp nhận thông tin trực tiếp 2 chiều.

Về tổ chức sáng tác, khâu sáng tác kịch bản qua việc tổ chức các trại viết ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, mỗi năm từ 2 đến 3 lượt trại, thậm chí có một năm có 5 trại, mỗi trại có 15 tác giả, có trại hỗn hợp lực lượng Nam - Bắc, già - trẻ, có trại dành riêng cho các tác giả trẻ.

Đề tài sáng tác được mở rộng theo năng lực, đồng thời lại có định hướng theo yêu cầu, do đó có được nhiều giải thưởng từ các cuộc thi, vận động sáng tác và giải thưởng nghệ thuật hàng năm của Hội hoặc trong các cuộc thi và liên hoan sân khấu toàn quốc.

Để tạo động lực sáng tác cho các tác giả, Hội đã tích cực tạo ra nhiều sự thay đổi về phương pháp tổ chức, thẩm định, đề xuất. Đồng thời chú trọng việc tổ chức các đoàn, các chuyến đi thực tế tại Tây Nguyên,… và nhất là đoàn đi thực tế ở Trường Sa gồm đồng chí Chủ tịch và 6 tác giả, từ đó mà có 13 kịch bản viết về đề tài biển, đảo đã được hoàn thành và trao cho Bộ Tư lệnh Hải quân. Câu lạc bộ tác giả sân khấu phía Bắc cũng đã tổ chức nhiều đợt thực tế sáng tác tới các trại giam Bộ Công an, các vùng công nông nghiệp phát triển như Quảng Ninh, Bắc Ninh để tìm hiểu đời sống, tạo tư liệu sáng tác.
Bên cạnh đó, Hội cũng có nhiều hoạt động hiệu quả như: xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển sân khấu, tổ chức các sự kiện sân khấu. Để xây dựng những tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, trong nhiệm kỳ VIII (2014-2019), Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cần chăm lo đội ngũ văn nghệ sĩ sân khấu có năng lực, sáng tạo được nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ; phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình nghệ thuật về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của giới sân khấu nước nhà và Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để sân khấu phát triển và các nghệ sĩ sân khấu phát huy được tài năng sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, phục vụ và cống hiến nhiều nhất cho đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có kế hoạch và phương pháp cụ thể, thiết thực nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nghệ sĩ sân khấu vì sự nghiệp văn hóa của dân tộc. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành chức năng, các cơ sở đào tạo... để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.  Cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các nghệ sĩ, đề xuất các chính sách phù hợp, tạo điều kiện để nghệ sĩ tập trung công sức, trí tuệ cho lao động sáng tạo; bám sát các định hướng văn hóa trong các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, để đóng góp trí tuệ, xây dựng, hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, nhân văn, Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ VIII với những gương mặt tiêu biểu, có tâm, có tầm, có tài, góp phần xây dựng hội trở thành mái nhà chung, nơi quy tụ các nghệ sĩ và động viên các nghệ sĩ cống hiến hết mình cho sự nghiệp lao động sáng tạo trên lĩnh vực sân khấu.

Đại hội Đại biểu Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã thông qua các văn kiện: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VII (2009-2014) và phương hướng nhiệm kỳ VIII (2014-2019 ); Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ VII; Báo cáo công tác của Ban Kiểm tra Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ VII; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam lần thứ VIII và Điều lệ Hội sửa đổi.

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×