Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công đoàn Bộ VHTDL tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

18/01/2018 | 11:23

Sáng ngày 18/01, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn Bộ.

Báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội, nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực, mở ra nhiều có hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, năm 2017 đối với tổ chức Công đoàn Bộ là năm diễn ra đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc và Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2017-2020. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị lớn đối với cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn Bộ.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về chủ đề năm 2017: “Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm và văn minh”, Công đoàn Bộ đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ tới các tổ chức công đoàn để vận động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau một năm thực hiện, Công đoàn Bộ đã tổ chức tốt các hoạt động và đạt được những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực, gồm: Công tác tham gia xây dựng chính pháp luật, kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVCLĐ; Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng; Triển khai thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XII công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; Hoạt động Nữ công và phong trào CBCCVCLĐ; Công tác tài chính; Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và Nhiều hoạt động khác.

Bước sang năm 2018, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội II Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2017-2022, năm 2018 Công đoàn Bộ phấn đấu thực hiện tốt 12 nhiệm vụ gồm:

Kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo của Công đoàn Bộ, xây dựng và ban hành các quy chế phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Công đoàn Bộ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành “Kỷ luật, kỷ cương trong lao động và thực thi công vụ”, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước, của Ngành.

Chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai và thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn; Tích cực tham gia xây dựng Đảng và các chương trình do Đảng Ủy Bộ phát động trong năm 2018; Chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (hoặc Hội nghị người lao động) hàng năm đảm bảo thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Tổ chức kiểm tra thực hiện ĐIều lệ Công đoàn tại các công đoàn cơ sở.

Tổ chức giao lưu thi đấu thể thao chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII – 2018 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện năm 2018; Đổi mới công tác Nữ công hiệu quả thiết thực và Tiếp tục đẩy mạnh hướng hoạt động về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho Công đoàn cơ sở hoạt động.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải nhấn mạnh: “Có thể nói rằng năm 2017, Chính phủ đất nước ta đã đạt được rất nhiều thành công, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của Bộ VHTTDL. Ngay trong Bộ cũng đạt được rất nhiều thành công trên cả ba mặt văn hóa, thể thao và du lịch. Tất cả đều có sự đóng góp rất lớn của đoàn viên Công đoàn. Cán bộ Công đoàn hết sức quan trọng, là những người thực sự gương mẫu và có uy tín. Tôi mong rằng trong năm tới, những hạn chế còn tồn tại trong năm nay sẽ được xử lý và nâng cao chất lượng trong việc tổ chức, phối hợp, chất lượng cán bộ”.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải và đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” và các Quyết định khen thưởng năm 2017 cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê KHánh Hải và Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” và các Quyết định khen thưởng năm 2017 cho các cá nhân, tập thể có thành tích hoạt động Công đoàn xuất sắc trong năm vừa qua./.

Đăng Huy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×