Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công bố toàn văn các văn kiện Đại hội XI của Đảng

23/03/2011 | 10:22

(VP) - Ngày 17/3, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn số 362-CV/VPTW về việc công bố các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Đây là các văn kiện đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam với sự nhất trí cao.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×