Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa

30/11/2023 | 11:26

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3638/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa - Ảnh 1.

Bảo vật quốc gia Cây đèn đồng hình người quỳ

Theo đó, 3 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: 1 thủ tục hành chính cấp trung ương là thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là di vật, cổ vật không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 2 thủ tục hành chính cấp địa phương gồm: Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2024.

>> Xem nội dung chi tiết tại đây./.

PV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×