Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

12/01/2018 | 15:16

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018”.

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự; Thứ trưởng Lê Khánh Hải Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL; Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban cán sự Bộ VHTTDL; Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường. Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cấp ủy các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, ông Phùng Minh Cường đã báo cáo tổng quát kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2017 cho thấy: Do bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo chương trình kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả trong phối hợp lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và Công tác xây dựng Đảng.

Ông Phùng Minh Cường Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ tại Hội nghị

 

Đảng ủy Bộ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu, phát huy sáng tạo trong việc triển khai và hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Bộ trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng; Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức; Chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng được nâng cao.

Đáng chú ý, về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối được thực hiện nghiêm túc, tư tưởng hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ổn định, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chưa có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng năm 2017 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Công tác tự kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu, chưa kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay trong nội bộ, dẫn đến tình trạng có đơn thư, chất lượng tự kiểm tra, giám sát ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc có nơi còn hạn chế ; Còn có chi bộ chưa thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt theo quy định, số lượng đảng viên tham gia ý kiến trong hội nghị chi bộ còn ít; Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ còn chung chung…

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại Hội nghị

 

Cùng với việc chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, Báo cáo cũng đề ra phương hướng công tác năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 102/NQ-CP, Nghị quyết số 33/NQ-TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước"; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoách công tác năm 2018 của Bộ; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; Tiếp tục nghiên cứu, trình Quốc hội thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT, tập trung chỉ đạo tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ các sự kiện chính trị, các hoạt động thể thao phong trào, các giải thi đấu trong nước và quốc tế; Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu đón 15-16 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60-70 triệu lượt khách nội địa, triển khai có hiệu quả Luật Du lịch năm 2017, Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn …; Tăng cường phối hợp hành động giữa ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình với các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền quảng bá các hoạt động ở trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị cũng lắng nghe một số tham luận và phát biểu chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo của đại diện Thư viện Quốc gia Việt Nam, Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch, Đảng ủy Khối cơ sở của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đánh giá cao kết quả đã đạt được của công tác xây dựng Đảng năm 2017, chấp hành tốt quy định, đường lối, chủ trương của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Bộ VHTTDL.

Hội nghị khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2017

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 cần chú trọng công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn. Cùng với đó, phải tăng cường xử lý về mặt Đảng đối với những Đảng viên sai phạm để phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Đảng. Những việc còn tồn tại Bộ trưởng cũng đề nghị phải xử lý dứt điểm, đúng quy chế, đúng pháp luật, không để phát sinh; Chú trọng phát triển Đảng viên mới, nhất là Đảng viên trẻ; Phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, chấp hành nghiêm túc, căn cứ vào tình hình thực tiễn, cẩn trọng, không máy móc. Công tác dân vận cần được quan tâm, có hiệu quả.

Cũng dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 đã được Đảng ủy Bộ khen thưởng.

Tin, ảnh: Hà Anh

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×