Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh núi Bình San

19/01/2019 | 13:50

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 167/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Kiên Giang, cho ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh núi Bình San và vùng phụ cận, thành phố Hà Tiên.

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh núi Bình San - Ảnh 1.

Núi Bình San. Nguồn: toplist.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL cơ bản thống nhất với Nhiệm vụ quy hoạch và lưu ý một số vấn đề:

Về phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Cần bổ sung, làm rõ hơn nữa cơ sở đề xuất quy mô nghiên cứu lập quy hoạch với diện tích 168ha (đối với quy mô nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/2000) và diện tích 60ha (đối với quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho các khu chức năng chính). Đồng thời, theo quy định của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, di tích chỉ có khu vực bảo vệ I và bảo vệ II, vì vậy, cần bỏ cụm từ "vùng lõi" và "vùng đệm".

Hiện nay, khách du lịch đến tham quan Danh lam thắng cảnh núi Bình San và vùng phụ cận khoảng 1,8 triệu lượt khách/năm, vì vậy trong nhiệm vụ Quy hoạch cần bổ sung nhiệm vụ yêu cầu phân tích, làm rõ hiện trạng và sức chứa của tổng thể toàn bộ khu vực Danh lam thắng cảnh núi Bình San và các khu vực chính cần bảo tồn để tính toán quy mô và cơ sở hạ tầng đón tiếp phù hợp với sức chứa tối đa du khách.

Ngoài ra, để phù hợp với quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch cần lược bỏ các mục: III.9, III.10, III.11, III.12, III.17 và mục IV.1; Bỏ căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trong mục căn cứ pháp lý.

Ngày 25/12/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (Nghị định này thay thế Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012). Để thuận lợi trong bước triển khai lập quy hoạch, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Nghị định số 166/2018/NĐ-CP trước khi phê duyệt./.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×