Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTTDL ban hành Thông tư về quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật

11/07/2017 | 09:20

Ngày 5/7, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL về quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với cá nhân tham gia hoạt động giám định cổ vật trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám định cổ vật.

Thông tư nêu rõ, chuyên gia giám định cổ vật là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo về di sản văn hóa, lịch sử (khảo cổ học, văn hóa học), mỹ thuật, hán nôm, dân tộc học, cổ nhân học, cổ sinh vật học (động vật, thực vật), địa chất, có 05 năm trực tiếp tham gia hoạt động khảo cổ học, bảo quản, tu sửa cổ vật, thẩm định tài liệu, hiện vật về lịch sử, văn hóa và khoa học tự nhiên có liên quan, có ít nhất 03 bài báo khoa học về cổ vật được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc tham gia biên soạn sách chuyên khảo về cổ vật đã được xuất bản; Là thành viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp liên quan đến các chuyên ngành đào tạo quy định tại Khoản 1 điều này, có ít nhất 10 năm thực hiện hoạt động sưu tầm cổ vật.

Cục trưởng Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ VHTTDL (qua Cục Di sản văn hóa) để xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Ngọc Ánh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×