Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 55 đơn vị sự nghiệp công lập

16/05/2018 | 22:34

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 527/QĐ-TTg ban hành danh sách 55 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 527/QĐ-TTg ban hành danh sách 55 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Danh sách 55 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm:

1

Viện Phim Việt Nam

2

Viện Bảo tồn di tích

3

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

4

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

5

Học viện Âm nhạc Huế

6

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

7

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

8

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

9

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

10

Trường Đại học Sân khấu -  Điện ảnh Hà Nội

11

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

12

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

13

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

14

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

15

Bảo tàng Hồ Chí Minh

16

Bào tàng Lịch sử quốc gia

17

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

18

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

19

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

20

Thư viện Quốc gia Việt Nam

21

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật

22

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

23

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

24

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

25

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam

26

Nhà hát Cải lương Việt Nam

27

Nhà hát Chèo Việt Nam

28

Nhà hát Tuồng Việt Nam

29

Nhà hát Múa rối Việt Nam

30

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

31

Nhà hát Kịch Việt Nam

32

Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam

33

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

34

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc

35

Nhà hát Tuổi trẻ

36

Liên đoàn Xiếc Việt Nam

37

Nhà hát Lớn Hà Nội

38

Trường quay Cổ Loa

39

Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh

40

Trung tâm Chiếu phim quốc gia

41

Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam

42

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

43

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

44

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

45

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

46

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

47

Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

48

Trường Cao đẳng Du lịch Huế

49

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

50

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

51

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

52

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

53

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ

54

Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh

55

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×