Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bổ sung thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa”

28/06/2017 | 14:24

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2510/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6 về việc bổ sung thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa”.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, ông Lê Như Xuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên được bổ sung vào Ban Soạn thảo; ông Bùi Văn Thành, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên được bổ sung vào Tổ biên tập.

Ban Soạn thảo có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Đ án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiu số Việt Nam trong hoạt động văn hóa” đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

Tổ Biên tập có nhiệm vụ triển khai các công việc liên quan đến xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số Việt Nam trong hoạt động văn hóa” theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Soạn thảo; thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt nội dung xây dựng Đề án được phân công.

Trước đó, ngày 25/5/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 2087/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa”.

Theo đó, Ban Soạn thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trong hoạt động văn hóa” gồm 16 thành viên, do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng ban; Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Phó Trưởng ban thường trực; Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ và Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế là Phó Trưởng ban./.

Lan Phạm

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×