Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bình Dương báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 "về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

27/05/2020 | 18:44

Bình Dương báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 "về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Bình Dương triển khai hoạt động "Quỹ vì người nghèo" năm 2020; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương tổ chức trại sáng tác nhiếp ảnh tại các tỉnh Tây Nguyên là tin tức tiêu biểu tại tỉnh Bình Dương mới đây.

Bình Dương báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 "về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

Với nhận thức vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển bền vững, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, vị trí đặc biệt của gia đình đối với xã hội và trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Cấp ủy và chính quyền các cấp đưa nội dung công tác xây dựng văn hóa gia đình và gia đình văn hóa vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chương trình kế hoạch công tác hằng năm của các địa phương.

Bình Dương báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 49 "về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" - Ảnh 1.

Ngày hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ X năm 2019 tổ chức tại Bình Dương - Ảnh minh họa - Nguồn: Sở VHTTDL Bình Dương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dươngphối hợp các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phong "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác Gia đình đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và Gia đình,… Qua đó từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; Gắn với biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt trong xây dựng và thực hiện các danh hiệu văn hóa. Xây dựng chuyên mục "Cùng xây tổ ấm" định kỳ 2 lần/tháng với thời lượng 10 phút/chương trình trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và xây dựng chuyên mục "Nếp sống Văn hóa và Gia đình" trên Báo Bình Dương đăng 2 số/tháng. Thực hiện in ấn, cấp phát về cơ sở 2.135.130 tờ gấp tuyên truyền và nhân bản 5 loại tài liệu với 94.472 bản.

Tại cơ sở, công tác tuyên truyền thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa thông qua các buổi họp khu phố/ấp, các đợt sinh hoạt của các đoàn thể hội viên, đoàn viên. Nhiều phong trào, mô hình hoạt động của các đoàn thể có tác dụng thúc đẩy việc xây dựng đời sống văn hóa như: Phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; Mô hình "Gia đình nông dân văn hóa",…Câu lạc bộ "Không sinh con thứ 3"; Câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc",… Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở các địa phương ngày càng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa như sau: Năm 2005 (91,7%); năm 2010 (91,77%); năm 2015: (94,27%) và năm 2019 (96,95%).

Công tác truyền thông vận động và phối hợp của các ngành đóng vai trò quan trọng và là giải pháp hàng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 49-CT/TW. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 4 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" thông qua các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch; Công đoàn viên chức Tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Tỉnh Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Hội Người Cao tuổi Tỉnh triển khai thực hiện đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác gia đình, góp phần tích cực trong công tác xây dựng gia đình văn hóa; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Mô hình 4 "Xây dựng, sửa đổi quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới thực hiện Chương trình kế hoạch hành động Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Bình Dương".

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, hàng năm Ủy ban dân số, Gia đình và Trẻ em (trước tháng 4 năm 2008) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch phối hợp, hướng dẫn thực hiện công tác gia đình và triển khai có hiệu quả các mô hình, đề án trên địa bàn tỉnh như:

Mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ): Đạt 100% xã, phường, thị trấn và khu phố, ấp được triển khai mô hình này. Tổ hòa giải ở khu dân cư đã tư vấn, hòa giải, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư được 1.908 vụ; Áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc 11 trường hợp; Tạm giữ, xử phát hành chính 466 vụ (trong đó phạt cảnh cáo: 206 vụ; Phạt tiền: 260 vụ), xử lý hình sự 10 vụ.

Mô hình "Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (2008-2010) triển khai tại có 367 khu phố, ấp của 59 xã, phường, thị trấn triển và 385 khu phố, ấp của 60 xã, phường, thị trấn triển khai Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam". Việc triển khai mô hình, đề án đã góp phần nâng cao tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Việc triển khai thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" tại 9 xã, phường, thị trấn nhằm mục đích nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của mỗi người, mỗi gia đình theo chiều hướng tích cực, từng bước giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc; Ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội và góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đó là: Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Nhìn chung, sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh. Nội dung công tác gia đình cũng được các địa phương chỉ đạo đưa vào quy ước của khu phố, ấp một cách cụ thể để các hộ gia đình thực hiện qua đó nhận thức của người dân từng bước đã được nâng lên. Các hộ gia đình quan tâm đến việc xây dựng gia đình theo tiêu chí "Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc" đã góp phần tích cực trong việc xây dựng gia đình văn hóa, làm nền tảng vững chắc cho phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa trên toàn tỉnh.

Bình Dương triển khai hoạt động "Quỹ vì người nghèo" năm 2020

Mơi đây, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả vận động, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019; triển khai kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2019, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" cả ba cấp của tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền gần 9 tỷ đồng. Từ kết quả vận động, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã chi hỗ trợ cho người nghèo với nhiều hình thức như: Hỗ trợ xây mới 90 căn nhà và sửa chữa 71 căn nhà Đại đoàn kết; khám, chữa bệnh miễn phí cho 3.300 lượt người; 750 học sinh nghèo được trợ giúp học tập; 5.800 hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất; tặng quà Tết cho hộ nghèo… Bên cạnh đó, còn phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng.

Năm 2020, Ban vận động Quỹ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về đóng góp, xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" các cấp; tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và Lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020; phối hợp triển khai các chính sách an sinh xã hội; xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; chăm lo cho những đối tượng khó khăn đột xuất, hộ nghèo, cộng đồng nghèo bị thiệt hại do thiên tai; nâng cao chất lượng vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" có hiệu quả.

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp cần phối hợp với các địa phương rà soát chặt chẽ, đúng đối tượng cần trợ giúp để không làm mất đi ý nghĩa nguồn quỹ hỗ trợ. Hỗ trợ phải đúng đối tượng và đúng nhu cầu của hộ nghèo mới phát huy được tác dụng của nguồn quỹ hỗ trợ, góp phần để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, bền vững. Công tác vận động Quỹ "Vì người nghèo" phải thường xuyên, liên tục, đảm bảo có nguồn quỹ dự phòng để chủ động xử lý khi có trường hợp đột xuất.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnnh Bình Dương tổ chức trại sáng tác nhiếp ảnh tại các tỉnh Tây nguyên

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức trại sáng tác nhiếp ảnh tại các tỉnh Tây nguyên. Theo đó, 15 hội viên của Chi hội nhiếp ảnh Bình Dương thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương đã có dịp tham quan và ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp tại các địa danh nổi tiếng của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

Trại sáng tác là hoạt động nhằm hỗ trợ cho việc sáng tạo nghệ thuật của các hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Qua đó, tăng cường vốn sống, nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật của văn nghệ sĩ từ môi trường thực tế. Từ đó, các văn nghệ sĩ có điều kiện sáng tác các tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở cuộc sống, phục vụ cho xã hội, cho địa phương.

Thủy Bích (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×