Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Biểu mẫu chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL: Nhóm chỉ tiêu về di sản văn hóa; văn hóa dân tộc

31/10/2023 | 16:42

Theo Phụ lục I (Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê lĩnh vực văn hóa: Nhóm chỉ tiêu về di sản văn hóa; văn hóa dân tộc - Ảnh 1.

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×