Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW

09/04/2020 | 16:15

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 1377/BVHTTDL-VHCS gửi các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW.

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thực hiện Hướng dẫn số 128-HD/BTGTW ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 2 năm 2020 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; để có cơ sở đánh giá tổng quát, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW theo Đề cương hướng dẫn gửi kèm.

Báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Văn hóa cơ sở), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: nepsongvanhoa.vhcs@gmail.com trước ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện.

>> Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×