Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bảng thống kê số huy chương thi đấu thể thao quốc tế năm 2022: Các môn thi đấu nội dung cá nhân

31/10/2023 | 16:38

.

Đơn vị tính: huy chương

Số huy chương thi đấu thể thao quốc tế năm 2022: Các môn thi đấu nội dung cá nhân - Ảnh 1.

Số huy chương thi đấu thể thao quốc tế năm 2022: Các môn thi đấu nội dung cá nhân - Ảnh 2.

Số huy chương thi đấu thể thao quốc tế năm 2022: Các môn thi đấu nội dung cá nhân - Ảnh 3.

Số huy chương thi đấu thể thao quốc tế năm 2022: Các môn thi đấu nội dung cá nhân - Ảnh 4.

Số huy chương thi đấu thể thao quốc tế năm 2022: Các môn thi đấu nội dung cá nhân - Ảnh 5.

Số huy chương thi đấu thể thao quốc tế năm 2022: Các môn thi đấu nội dung cá nhân - Ảnh 6.

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×