Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bản quyền tác giả

06/02/2018 | 09:13

 

 

Tổng số giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan đã cấp trong năm 2017 trong đó:

6.619

 

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

6606

 

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

13

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×