Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

12/03/2021 | 08:26

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra Quyết định Ban hành Kế hoạch số 821/QĐ-BVHTTDL xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

Mục đích của kế hoạch nhằm xây dựng dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Chính Phủ

Kế hoạch đặt ra yêu cầu phải đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định. Trong quá trình soạn thảo, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo Nghị định đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 11/2021.

Đồng thời, kế hoạch cũng nêu rõ trách nhiệm thực hiện của Tổng cục Du lịch là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng; Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

Vụ Pháp chế phối hợp với Tổng cục Du lịch nghiên cứu, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới mô hình quản lý khu du lịch quốc gia; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trước khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Nghị định.

Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Du lịch trong việc thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo.

Xem nội dung văn bản tại đây

Thủy Bích

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×