Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban hành Đề án Thống kê Du lịch tỉnh Tây Ninh

22/02/2019 | 09:32

UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản số 283/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Thống kê Du lịch tỉnh Tây Ninh.

Ban hành Đề án Thống kê Du lịch tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tây Ninh)

Du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao; có khả năng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; việc xác định được tổng thu từ du lịch giúp đánh giá được mức đóng góp GRDP của ngành du lịch. Thống kê du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá giá trị GRDP của ngành Du lịch vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở đó, các mục tiêu cụ thể được đặt ra trong Đề án là: Xác định 100% cơ cấu chi tiêu của khách du lịch đến Tây Ninh qua điều tra chi tiêu của khách du lịch; 100% hệ số từ k1-k4 để hỗ trợ cho việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ của ngành du lịch; Tổng thu từ khách du lịch. Đạt 100% các chỉ tiêu chi tiết doanh thu của ngành du lịch như: Dịch vụ thuê phòng, vận tải, tham quan, thương mại, vui chơi giải trí, dịch vụ y tế, khác; 90% đóng góp trực tiếp và gián tiếp của du lịch vào GRDP của tỉnh (GRDP); Lập Tài khoản vệ tinh du lịch cho tỉnh Tây Ninh; 90% số lượng việc làm do du lịch tạo ra trong phạm vi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 -2030. Điều tra 3.000/2.500.000 lượt khách du lịch đạt 0,12% lượt khách đến Tây Ninh (xác định chi tiêu khách du lịch), điều tra hàng năm và bắt đầu năm 2019; Điều tra 300/600 doanh nghiệp du lịch đạt 50% doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, điều tra hàng năm và bắt đầu năm 2019. Độ chính xác của số liệu nội dung thống kê đạt 95%. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,…

Ngoài ra, Đề án còn đưa ra các nội dung nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể; sản phẩm đề án; kinh phí và tổ chức thực hiện./.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×