Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban hành Đề án Phát triển phong trào TDTT quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022, định hướng đến năm 2026

21/10/2019 | 07:43

UBND tỉnh Long An đã ra Quyết định 3703/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022, định hướng đến năm 2026.

Trong những năm qua, phong trào TDTT quần chúng của tỉnh đã có sự tiến bộ rõ rệt, mở rộng đến nhiều đối tượng, địa bàn dân cư, đáp ứng một phần nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Ban hành Đề án Phát triển phong trào TDTT quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022, định hướng đến năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Long An.

Phát triển TDTT quần chúng là yêu cầu khách quan của xã hội, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực xã hội; đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. TDTT góp phần giáo dục đạo đức, ý chí, xây dựng lối sống lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Vì vậy, việc xây dựng Đề án "Phát triển phong trào TDTT quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022, định hướng đến năm 2026" là cần thiết, là nền tảng, tạo điều kiện và tiền đề cần thiết để phát hiện, rèn luyện ban đầu những tài năng cho thể thao thành tích cao tỉnh Long An trong những năm tới.

Đề án gồm 5 phần: Đặt vấn đề; Thực trạng phong trào TDTT quần chúng tỉnh Long An; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phong trào TDTT quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022 định hướng đến năm 2026; Giải pháp phát triển phong trào TDTT quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022 định hướng đến năm 2026; Tổ chức thực hiện./.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×