Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Yên Bái: Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn

16/08/2022 | 15:19

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn.

Yên Bái: Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm mục tiêu tuyên truyền, giáo dục hiệu quả việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, đáp ứng yêu cầu xây dựng gia đình trong tình hình mới, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, có 70% hộ gia đình đăng ký, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các nội dung tuyên truyền. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; xây dựng và cung cấp các sản phẩm tuyên truyền về Bộ tiêu chí...

Theo Cổng TTĐT Yên Bái

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×