Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Yên Bái: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác gia đình năm 2024

25/03/2024 | 10:59

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác gia đình năm 2024, phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84%.

Yên Bái: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác gia đình năm 2024 - Ảnh 1.

Phấn đấu năm 2024, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84%

Phấn đấu năm 2024, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84%, trong đó trên 89% gia đình văn hóa đạt tiêu chí "Gia đình hạnh phúc". Tỷ lệ hộ gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại đạt 88%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ, học sinh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội được tham gia sinh hoạt chuyên đề về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đạt 100%.

100% đài truyền thanh cơ sở định kỳ hàng tháng thực hiện tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Tỷ lệ hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tại các thôn, tổ dân phố đạt 40%. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đạt 68%. Tỷ lệ người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình đạt 74%.

Tỷ lệ người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe đạt 94%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đạt 94%. Tỷ lệ nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc đạt 90%.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác gia đình, trong đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác gia đình gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2024; kế hoạch tổ chức Hội thi "Gia đình hạnh phúc" cấp tỉnh…

Tổ chức triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và văn bản quy phạm pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; văn bản quản lý, điều hành; tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới các hình thức truyền thông về công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Phấn đấu năm 2024, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 84%, trong đó có trên 89% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc. Nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của 488 mô hình câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững"; nâng cao tỷ lệ gia đình thể thao, phấn đấu năm 2024 có 35.755 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; vận động 870 hộ gia đình, trong đó 615 hộ đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”; 255 hộ “gia đình 5 có, 3 sạch”.

Chú trọng công tác phòng, chống bạo lực gia đình và ngăn ngừa các tác động tiêu cực đến sự phát triển của gia đình; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ gia đình. Tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cho vay tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,3%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,8% so với năm 2023, làm 1.883 nhà, trong đó làm mới 1.292 nhà, sửa chữa 591 nhà; hỗ trợ phát triển sinh kế cho gia đình, tăng thu nhập cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực làm công tác gia đình ở các cấp; biểu dương những gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc…Tổ chức tuyên dương, biểu dương các gia đình điển hình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc.

Theo Cổng TTĐT Yên Bái

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×