Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ý kiến của Bộ VHTTDL đối với 02 dự án của UBND tỉnh Bạc Liêu

26/04/2014 | 17:10

Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1325/BVHTTDL-KHTC ngày 24/4/2014 cho ý kiến đối với dự án xây dựng Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; dự án Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu.

Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Đối với dự án xây dựng Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu: tại Công văn số 2328/BVHTTDL-KHTC gửi Văn phòng Chính phủ ngày 25/6/2013, Bộ VHTTDL đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu lập dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng di tích Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và Nghệ nhân Cao Văn Lầu.

Về nội dung của dự án, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 2980/BVHTTDL-DSVH ngày 15/8/2013, gửi UBND tỉnh Bạc Liêu, trong đó nêu rõ: Khu vực này gắn với cuộc đời của Nghệ nhân Cao Văn Lầu, vì vậy việc tu bổ, tôn tạo khu vực này phải gắn với di tích gốc. Nội dung của dự án theo Công văn số 3045/UBND-VX ngày 06/8/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu đề xuất nhiều công trình mới, do đó cần được cân nhắc để phù hợp với phạm vi quy hoạch di tích và tình hình kinh tế-xã hội hiện nay.

Đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu xin hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chính phủ, đồng thời huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án. Bộ VHTTDL sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho tu bổ các hạng mục gốc của di tích thông qua nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.

Đối với dự án Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu: Tại Công văn số 2864/BVHTTDL-KHTC ngày 05/8/2013 Bộ VHTTDL thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu. Đồng thời thống nhất về quy mô dự án Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu bao gồm: Khối Nhà hát Cao Văn Lầu có phòng khán giả khoảng 800 chỗ; Khối trưng bày triển lãm các tác phẩm mỹ thuật. ảnh thời sự nghệ thuật; Khối hội thảo, sân khấu diễn tập (Công văn số 3895/BVHTTDL-KHTC ngày 24/10/2013).

Đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu xem xét lựa chọn dự án đầu tư theo trình tự ưu tiên, chủ động bố trí ngân sách địa phương và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương, đồng thời huy động các nguồn lực khác để thực hiện dự án.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×