Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Xây dựng văn hóa con người là nền tảng tinh thần

21/06/2016 | 18:45

Chiều 21/6, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đạihội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì với sự tham dự của toàn bộ cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt một số nội dung quan trọng tại Hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trình bày vắn tắt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trực tiếp truyền đạt một số nội dung quan trọng tại Hội nghị

Trong đó, Bộ trưởng đã nhấn mạnh một số vấn đề về tư tưởng chỉ đạo và động lực phát triển những năm tới được nêu trong Báo cáo chính trị. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: “Thời kỳ mới đòi hỏi cần phát triển toàn diện, đồng bộ hơn cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, phát triển kinh tế được xem là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa con người là nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng an ninh là trọng yếu".

"Vị thế của văn hóa hiện nay đã được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và đã được quan tâm nhiều hơn” - Bộ trưởng nhận định.Toàn cảnh Hội nghị

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra đối với ngành VHTTDL năm 2016.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ VHTTDL cũng đã ban hành Dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020./.

Minh Khoa -Bảo Trung

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×