Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam

15/03/2019 | 21:17

Sáng 15/3/2019, tại Phân Viện Văn hóa Nghệ Thuật Quốc Gia Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Tọa đàm khoa học: "Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

Xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Diệu Xuân Mỹ

Hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam hiện nay đang có những biến động lớn trong bối cảnh chuyển đổi đa chiều, phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế: Về kinh tế là sự chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sang nền kinh tế tri thức; về xã hội là sự chuyển đổi từ xã hội truyền thống nông nghiệp sang xã hội hiện đại, công nghiệp, tiên tiến; về ý thức con người là sự chuyển đổi từ ý thức thần dân sang ý thức công dân; xu thế toàn cầu hóa, thế giới đa cực, sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0... Trước những nhân tố tác động lớn lao cả bên trong lẫn bên ngoài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất xác định hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người.

Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm thực hiện mục đích xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tọa đàm đã nhận được gần 20 bài tham luận của các nhà quản lý văn hóa, nhà khoa học liên quan đến chủ đề.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau thảo luận về các vấn đề hệ giá trị con người Việt Nam như: Bàn về khái niệm giá trị văn hóa, giá trị tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam, giá trị con người Việt Nam; hệ giá trị cá nhân và hệ giá trị xã hội giữa truyền thống và hiện đại; xây dựng hệ giá trị trên các thuật ngữ; hệ giá trị định hướng mang tính cái phổ quát, dễ hiểu trên sự đồng thuận của mọi người…

Buổi tọa đàm đã đi đến những ý kiến về xây dựng hệ giá trị con người là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển văn hóa dựa trên sự kế thừa kết quả nghiên cứu của nhiều thế hệ các nhà khoa học đi trước, tham khảo kinh nghiệm lý luận và thực tiễn của các nước; kế thừa có chọn lọc các giá trị truyền thống của dân tộc đồng thời bổ sung những giá trị mới của nhân loại...


Gia Huệ (t/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×