Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Xây dựng người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”

09/04/2015 | 10:09

Ngày 08/4, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị-Hội thảo Công đoàn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức  “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”.

Tới dự Hội nghị-Hội thảo có Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - Đào Văn Ngọc, lãnh đạo Công đoàn Bộ Nội Vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; Ban Chấp hành Công đoàn Bộ VHTTDL, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

 
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - Đào Văn Ngọc

Phát biểu tại Hội nghị-Hội thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - Đào Văn Ngọc hoan nghênh sáng kiến tổ chức Hội nghị-Hội thảo Công đoàn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, đây là hoạt động rất có ý nghĩa và thiết thực.

Phó Chủ tịch Đào Văn Ngọc cho biết: Đến nay, cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” đã trải qua 15 năm thực hiện và đã được triển khai đến các cấp công đoàn, được duy trì với nhiều hình thức đa dạng phong phú như tổ chức các hội thi, toạ đàm, tập huấn... được lồng ghép trong các hoạt động lớn như các phong trào thi đua, tuyên truyền giáo dục, cải cách hành chính, xây dựng cơ quan văn hoá, hoạt động nữ công, gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương như Nghị quyết xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ tri thức, những vấn đề cấp bách xây dựng Đảng... Qua 15 năm tổ chức thực hiện, cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức đã có sự lan toả và đạt được những kết quả rất đáng tự hào, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên” và khẳng định giá trị, sức sống của cuộc vận động trong suốt chặng đường đã qua và chặng đường đi tới...

 
Toàn cảnh Hội nghị-Hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị-Hội thảo, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Giới nêu rõ: qua 15 năm triển khai cuộc vận động, các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ đã nâng cao nhận thức và hiểu biết, nhất là nâng cao về lý luận về vai trò của công đoàn và giai cấp công nhân trong bối cảnh mới, trong cơ chế thị trường, trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Cuộc vận động đã có tác dụng lan toả trong toàn bộ hệ thống công đoàn Bộ tới 75 đầu mối trực thuộc với gần 7.000 đoàn viên công đoàn; để biến những nhận thức thành hành động thực tiễn cho mỗi công đoàn cơ sở của cuộc vận động này còn được các  chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ đưa vào trong cam kết thi đua hàng năm, vào các nội dung, kế hoạch công tác năm (hoặc tháng, quý) của mỗi đơn vị. Từ đó phấn đấu, triển khai, có sở kết, tổng kết bình bầu thi đua hàng năm sao cho khách quan, chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, qua 15 năm thực hiện cuộc vận động, thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CĐVC của Công đoàn viên chức Việt Nam đối với Công đoàn Bộ VHTTDL, bên cạnh những mặt ưu điểm, những thành tích đạt được, có thể nói, ở một chừng mực nào đó, một lúc nào đó, ở một số đơn vị công đoàn cơ sở nào đó vẫn còn những hạn chế, thiếy sót cả về phương diện nhận thức, cả về thực hiện hành động lẫn kết quả thu được.

Tại Hội nghị-Hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận của các công đoàn cơ sở như: Công đoàn trường Cán bộ quản lý VHTTDL; Bệnh viện Thể thao  Việt Nam, Công đoàn Nhà hát Múa rối Việt Nam, Công đoàn Viện phim Việt Nam, Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh, Công đoàn Viện phim Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận nhằm nâng cao nhận thức, hành động, nhất là những kinh nghiệm quý báu cho mỗi công đoàn viên và tổ chức công đoàn, đặc biệt cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị cơ sở trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” lên tầm cao mới, có sức lan toả, thiết thực hơn, gắn với các phong trào thi đua của Bộ VHTTDL, với xây dựng đạo đức công vụ...

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×