Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Xây dựng Đề án tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

24/02/2020 | 13:04

Ban hành Chương trình công tác của Sở Văn hóa và Thể thao năm 2020; Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030; Tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch là những thông tin văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật tại tỉnh Quảng Ninh.

Xây dựng Đề án tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đây là một trong những nhiệm vụ được đưa ra trong Chương trình công tác năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Quảng Ninh.

Theo đó, trong lĩnh vực nghiệp vụ- văn hóa- gia đình, Sở VHTT đề ra nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra tại Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đảng bộ Sở VHTT lần thứ III, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động số 105/CTr-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/3/2018 của Tỉnh ủy; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh và công tác gia đình; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phấn đấu hết năm 2020 có 94% số gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, 90% số thôn, bản, khu phố được công nhận thôn, bản, khu phố văn hóa, 85% số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, ít nhất 10 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào cấp tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Xây dựng Đề án tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: quangninh.gov.vn

Lĩnh vực Quản lý Di sản: Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về các di tích lịch sử - văn hóa; nghiên cứu lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di tích cấp Quốc gia, Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, Di sản thế giới; Xây dựng Dự án nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể phục vụ phát triển du lịch; Khôi phục và phát triển các loại hình văn hóa, văn nghệ truyền thống đặc trưng phục vụ phát triển du lịch; Hoàn thành hồ sơ khoa học di tích lịch sử Thương cảng Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt; Xây dựng Tủ sách văn hiến Quảng Ninh; Xây dựng Đề án tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành quyết định phân cấp ủy quyền trong quản lý di tích trên địa bàn tỉnh; Tổng rà soát sắp xếp lại 614 di tích, đưa ra khỏi danh sách các di tích không khoanh vùng bảo vệ và tiếp tục đề xuất UBND tỉnh xếp loại các di tích đủ điều kiện; Thực hiện quản lý nghiêm túc chặt chẽ toàn vẹn các di tích di sản trên địa bàn tỉnh; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;…

Ngoài ra, Sở VHTT đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể khác trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình.

Tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030.

Các hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Thể dục, Thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3), kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa , tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao.

Tỉnh sẽ vận động tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh; có thể tổ chức theo hình thức liên xã. Từng cấp vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn tham gia hoặc tổ chức riêng các hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic; phấn đấu 95% số xã, phường, thị trấn, 100% số huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng trong tháng 3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm.

Các hoạt động sẽ được tổ chức trong tháng 3 hàng năm.

Tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch

Sở Du lịch Quảng Ninh đã có thông báo tới các doanh nghiệp Lữ hành trên địa bàn tỉnh; Chi hội Hướng dẫn viên Quảng Ninh; Các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa về việc tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2020.

Đối tượng tham dự là các hướng dẫn viên du lịch quốc tế, nội địa do Sở Du lịch Quảng Ninh cấp thẻ.

Các khóa học sẽ được tổ chức từ ngày 26-28/3/2020 tại Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Hằng Đinh (T/h)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×