Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Thư viện khảo sát đánh giá thực trạng thi hành Pháp lệnh Thư viện tại tỉnh Phú Yên và Gia Lai

24/10/2018 | 10:25

Trong tuần qua, Đoàn công tác của Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Vụ trưởng Vũ Dương Thúy Ngà làm trưởng đoàn đã làm việc và khảo sát thực trạng hoạt động của hệ thống thư viện trên địa bàn 02 tỉnh Phú Yên và Gia Lai.

Đoàn công tác làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên và các đơn vị có liên quan.

Hiện nay, mạng lưới thư viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên gồm có thư viện tỉnh, 08 thư viện cấp huyện, hơn 180 thư viện xã và Phòng đọc cơ sở tại thôn bản, Nhà văn hóa, Hội đoàn thể, 02 tủ sách Đồn Biên phòng và 01 hệ thống thư viện trường học của 96 trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm có 01 thư viện tỉnh, 15 thư viện huyện, thị xã. Ở cấp cơ sở, các tủ sách và phòng đọc sách hiện có đều tổ chức theo mô hình liên kết.

Nhìn chung, tại Phú Yên và Gia Lai, việc thực hiện Pháp lệnh Thư viện được triển khai tương đối nghiêm túc. UBND các tỉnh đã ban hành một số văn bản để đưa Pháp lệnh Thư viện đi vào thực tiễn như: Chỉ thị số 13/CT-UB ngày 11/6/2002 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tăng cường công tác thư viện trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quyết định số 3252/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (trong đó có lĩnh vực thư viện), Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND tỉnh Gia Lai về việc kiện toàn thư viện tỉnh, Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai...

Tuy nhiên qua thực tế triển khai, Pháp lệnh Thư viện cũng đã bộc lộ một số bất cập. Cụ thể, công tác thư viện ở các tỉnh dù đã được quan tâm và đầu tư, song do nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động thư viện còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động nên dẫn đến thực trạng các thư viện còn hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là các thư viện cấp huyện; các thư viện trường học vùng sâu, vùng xa...Nhiều nội dung trong Pháp lệnh Thư viện chưa cụ thể, chưa đề cập đến các vấn đề như: hiện đại hóa thư viện, xây dựng, phát triển thư viện số; vấn đề an ninh, an toàn dữ liệu ...

Qua quá trình làm việc với các đơn vị từ ngày 16-19/10, Đoàn công tác đã nhận được nhiều ý kiến khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật Thư viện và thể hiện sự nhất trí cao đối với Dự thảo Luật Thư viện đang được xin ý kiến./.

Trần Linh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×