Thái Nguyên: Khơi mạch nguồn di sản
Thái Nguyên: Khơi mạch nguồn di sản 16/01/2024 | 10:30 Dòng chảy thời gian mang theo bao thăng trầm xã hội. Nhiều giá trị văn hóa phi vật thể bị thời gian khỏa lấp vào quên lãng. Việc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương mở lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa, nghệ thuật dân gian của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây được ví như việc khơi thông mạch nguồn di sản, trao thêm cho đồng bào cơ hội gìn giữ, trao truyền, nâng tầm và phát huy những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
Hà Giang: Phát triển Câu lạc bộ Văn hóa dân gian tại thôn, bản
Hà Giang: Phát triển Câu lạc bộ Văn hóa dân gian tại thôn, bản 16/01/2024 | 10:10 Thực hiện Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch”. Theo đó, trong năm 2023, tỉnh ta đã tổ chức xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa dân gian tại các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khích lệ người dân tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa; phát huy vai trò chủ thể trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống.
Xây dựng văn hóa con người Hà Giang hội nhập, đổi mới
Xây dựng văn hóa con người Hà Giang hội nhập, đổi mới 12/01/2024 | 08:45 Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII về văn hóa. Nền văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, chính sự đa dạng, phong phú về văn hóa của các dân tộc bản địa đã tạo nên sự độc đáo cho Hà Giang.
Bắc Kạn: Số hóa để bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số
Bắc Kạn: Số hóa để bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 09/01/2024 | 15:55 Bắc Kạn có 7 dân tộc cùng sinh sống, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua nhiều thế hệ, những di sản văn hóa của các dân tộc vẫn được lưu giữ khá nhiều trong cộng đồng, nhất là thư tịch cổ, di vật, cổ vật, tài liệu, trong đó nhiều tài liệu là độc bản song đang đứng trước nguy cơ mai một.
Cao Bằng: Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc
Cao Bằng: Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc 08/01/2024 | 15:36 Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và là ngôi nhà chung của 95% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh tổ chức có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Lào Cai xây dựng 15 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Lào Cai xây dựng 15 tủ sách cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số 03/01/2024 | 08:09 Đến nay, Thư viện tỉnh Lào Cai đã bàn giao 15 tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoàn thành hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Để lễ hội Tịch điền trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn
Để lễ hội Tịch điền trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn 30/12/2023 | 17:28 Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã luôn quan tâm bảo tồn và phát huy tốt giá trị của Lễ hội Tịch điền; qua đó khẳng định những giá trị tiêu biểu, đặc sắc, những nét riêng của di sản văn hóa đã được các thế hệ người dân Hà Nam giữ gìn và phát huy qua các thời kỳ lịch sử.
Di sản văn hóa góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
Di sản văn hóa góp phần phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam 29/12/2023 | 16:23 Di sản văn hóa không chỉ là nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững mà còn có giá trị tinh thần lớn lao, biểu hiện ở chỗ, di sản văn hóa góp phần xây dựng môi trường xã hội Việt Nam lành mạnh, có văn hóa, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện đại, với tư cách là nguồn nhân lực chủ yếu, tạo nên sức mạnh đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
Lai Châu: Gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc
Lai Châu: Gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc 29/12/2023 | 10:27 Lai Châu có 20 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có những giá trị văn hóa truyền thống riêng từ tiếng nói, chữ viết, trang phục, âm nhạc, kiến trúc nhà ở, nghề thủ công, phong tục tín ngưỡng, trò chơi dân gian, lễ hội. Tất cả đã góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú, đặc sắc và hấp dẫn. Qua thời gian, những nét văn hóa ấy đã và đang được bảo tồn, lưu giữ và phát huy; tạo động lực cho du lịch của tỉnh ngày càng phát triển.
Bảo tồn và phát huy không gian Lễ hội Tịch điền- Đọi Sơn: Để di sản
Bảo tồn và phát huy không gian Lễ hội Tịch điền- Đọi Sơn: Để di sản "sống" trong cộng đồng 28/12/2023 | 16:54 Chiều ngày 28/12, tại Nhà văn hóa trung tâm Thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL Hà Nam và UBND Thị xã Duy Tiên, tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy không gian lễ hội Tịch điền- Đọi Sơn gắn với phát triển du lịch quốc gia.