Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

UBND tỉnh cho ý kiến về Đề án phát triển bền vững du lịch Quảng Ninh

16/02/2023 | 14:32

Ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án phát triển bền vững ngành du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Mục tiêu của Đề án nhằm xác định các định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm phát triển ngành du lịch Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai các chủ trương trong Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị, Quyết định số 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kết nối khu vực và quốc tế.

Dự thảo Đề án đề xuất 12 chương trình, sản phẩm du lịch trên cơ sở phát huy lợi thế du lịch Quảng Ninh, để đến năm 2025, du lịch Quảng Ninh đón khoảng 15,5 triệu lượt khách, trong đó ít nhất 5 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2030, đón ít nhất 25,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 8,6 triệu lượt; du lịch đóng góp trực tiếp 11% vào GRDP của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân giai đoạn 2025-2030 từ 10-11%.

UBND tỉnh cho ý kiến về Đề án phát triển bền vững du lịch Quảng Ninh - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tham gia ý kiến vào Đề án, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan thống nhất quan điểm phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời đề xuất các giải pháp liên quan đến đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ, thúc đẩy kết nối các điểm đến, các sản phẩm, phát huy hiệu quả truyền thông quảng bá, du lịch…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đề án, là một trong những nội dung đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung Đề án phải triển khai hiệu quả các chủ trương của Tỉnh ủy, phù hợp với các quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch, đề án về phát triển du lịch đã được phê duyệt. Trong đó, quan tâm định hình các vùng, hành lang phát triển du lịch trọng điểm, đặc trưng; có giải pháp cụ thể xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, thực sự hấp dẫn, có tính cạnh tranh; đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng dịch vụ; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch hướng đến các thị trường trọng tâm; các cơ chế chính sách đặc thù phát triển du lịch, xác định mục tiêu cụ thể về lượng khách, doanh thu, tăng trưởng... để xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện Đề án đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 2/2023.

Theo quangninh.gov.vn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×