Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và hướng đến Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

08/09/2017 | 08:00

Ngày 22/8, Đảng ủy các Khối cơ quan Trung ương – Đảng ủy Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 405-CV/ĐU về việc thực hiện Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và hướng đến kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Thực hiện Công văn số 268-CV/BTG, ngày 9/8/2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ VHTTDL đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai tuyên truyền theo hướng dẫn của các văn bản sau:

1. Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW ngày 02/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW

2. Công văn số 3022-CV/BTGTW ngày 02/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Công văn số 3022-CV/BTGTW

3. Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW ngày 04/8/2017 về công tác tuyền truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).

Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW

 

Ngọc Ánh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×