Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tuyên truyền chuẩn mực đạo đức cán bộ đảng viên Đảng ủy Khối

06/12/2017 | 10:26

Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản gửi các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về việc tuyên truyền chuẩn mực đạo đức cán bộ đảng viên Đảng ủy Khối.

Cụ thể, Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 516/CV-ĐU ngày 4/12 về việc tuyên truyền chuẩn mực đạo đức cán bộ Đảng ủy Khối và hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Theo đó, Đảng ủy Bộ sao gửi các văn bản gồm:

Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Đảng ủy Khối về việc ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công văn số 623-CV/ĐUK, ngày 20/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng Đảng về Đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Công văn 3652-CV/BTGTW, ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05/-CT/TW gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW./.

Lan Hương

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×