Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tuyên Quang: Triển khai Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025"

04/03/2019 | 16:23

Đề án hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện…

Tuyên Quang:  Triển khai Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND triển khai Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các mục tiêu cụ thể mà đề án hướng đến trong giai đoạn 2018 – 2020 đó là: 100% trường học xây dựng kế  hoạch thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học theo hướng dẫn và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng động; Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường...

Giai đoạn 2021 - 2025: 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Để đạt được các mục tiêu trên đây, Kế hoạch đã đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện, gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà truờng, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

Để triển khai thực hiện Đề án một cách có hiệu quả, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao thực hiện các nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung về giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ. Tiếp tục trỉển khai và nâng cao chất lượng Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bao lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020"; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các phong trào thi đua yêu nước và đề án khác./.

Anh Vũ

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×