Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tuổi trẻ Bộ VHTTDL với việc xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới

27/01/2011 | 00:24

(VP)- Vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011 với chủ đề “Năm Thanh niên”.

Năm 2011 là năm diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII; đặc biệt năm 2011 được Đảng và Nhà nước chọn là “Năm Thanh niên”. Do đó, chương trình công tác Đoàn trong năm 2011 sẽ bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, tham gia các hoạt động do Đoàn Khối chỉ đạo và tổ chức; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, tổng kết và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; triển khai có hiệu quả Tháng thanh niên năm 2011; tổ chức triển khai các hoạt động tình nguyện (xây dựng điểm sáng văn hóa, biên giới vùng xâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng nông thôn) và các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, dân số và các tệ nạn xã hội.

Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, các chương trình văn hóa, nghệ thuật các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đất nước; tập huấn cán bộ Đoàn năm 2011 và tham gia các hoạt động do Đoàn Khối chỉ đạo và tổ chức; Tham gia các hoạt động do Đảng ủy, lãnh đạo Bộ phân công; tổ chức các diễn đàn thanh niên thảo luận về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên thanh niên trong giai đoạn lịch sử hiện nay.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên gắn với xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức tranh danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hoàn thành 100% mục tiêu, phương hướng đề ra.

Thực hiện phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành:

Bên cạnh việc đề ra nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2011, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn đưa ra nội dung và giải pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tổ chức các phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn và điều kiện cụ thể của từng đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động trong công tác giáo dục của Đoàn; tổ chức các đợt tình nguyện, rộng khắp trong đoàn viên thanh niên tham gia.

Năm 2011 cũng là năm thực hiện phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành gắn với việc tổ chức các hoạt động góp phần tập hợp, đoàn kết thanh niên trong các hoạt động của Đoàn, tổ chức các lớp tập huấn về công tác Đoàn cho cán bộ đoàn cơ sở, tổ chức các diễn đàn thanh niên nhằm chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay áp dụng rộng rãi trong thanh niên; triển khai các công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; đẩy mạnh công tác Thanh niên tình nguyện, tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đặc biệt là tình nguyện đưa văn hóa về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn, biên giới, các hoạt động tình nguyện nhằm mục đích mở các lớp học về văn hóa, văn nghệ, thể thao cho thanh niên đồng bào các dân tộc ít người; tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động trong Tháng thanh niên, phong trào thanh niên tình nguyện Hè 201; khuyến khích và tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp và vận động thanh niên học tâp, lao động, sáng tạo, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan đơn vụ và của Đoàn giao cho; tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo các cấp tạo môi trường điều kiện cho thanh niện hoạt động.

Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền sẽ tiếp tục kiện toàn, ổn định bộ máy tổ chức của BCH Đoàn Bộ; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn theo hướng đa dạng về hình thức; triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Công tác Đoàn viên được xây dựng và cụ thể hóa cá tiêu chí rèn luyện đoàn viên; giao các Đoàn cơ sở, Chi đoàn trực thuộc thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm rèn luyện các kỹ năng công tác Đoàn. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được bồi dưỡng nhằm giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, hội tụ đủ điều kiện để cấp ủy Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị có 30% đoàn viên ưu tú được Đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có khoảng 15 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Qua đó nâng cao vai trò và vị trí của Đoàn trong hệ thống chính trị tại cơ quan, đơn vị.

HCTC

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×