Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy và đền Cổ Ngõa, TP Hà Nội

12/01/2022 | 10:35

Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo 02 di tích trên địa bàn.

Theo đó, tại văn bản số 70/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Linh Quy, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, với nội dung: Tu bổ Nghi môn, Tiền tế, Thiêu hương, Đại bái, Hậu cung; tôn tạo Tả mạc, Hữu mạc, nhà bia liệt sỹ; xây dựng am hóa sớ, nhà phụ trợ (thủ từ, bếp, vệ sinh), sân vườn, tường rào (bao gồm Tả môn, Hữu môn hai bên Tiền tế) và hạ tầng kỹ thuật.

Trong quá trình tu bổ, tôn tạo lưu ý: Đối với Thiêu hương, Đại bái, Hậu cung, cần bảo tồn tối đa các cấu kiện, thành phần kiến trúc, chỉ thay mới các cấu kiện đã hư hỏng hoàn toàn khi có sự đồng ý của Hội đồng đánh giá sau hạ giải di tích; tái sử dụng tối đa ngói cũ, tái định vị các chi tiết bằng đá (chân tảng, bó thềm…); gông bó để bảo quản, lắp dựng lại con giống và các chi tiết nề ngõa có giá trị nghệ thuật. Đồng thời bảo tồn nguyên vẹn các thành phần trang trí có chạm khắc ở bẩy, cốn..., chỉ tu bổ, gia cố các cấu kiện này; Có phương án tận dụng các viên ngói cũ để tái sử dụng; Bổ sung phương án bảo quản, tu bổ và giữ gìn các đồ thờ tự. Đối với Tả môn, Hữu môn: Chỉ làm 02 trụ (không làm theo dạng cổng hộp), phía trên tạo hai lớp mái và chương cửa, chiều cao tối đa 4m.

Tại văn bản số 75/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Cổ Ngõa, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, gồm các nội dung: Tu bổ đền chính (Tiền tế, Hậu cung), miếu thờ (Tiền tế, Hậu cung); tôn tạo giếng đền; tôn tạo xây dựng nhà khách + thủ từ + kho; cải tạo hạ tầng kỹ thuật (sân, vườn; cấp điện, chiếu sáng; phương án phòng cháy, chữa cháy, chống mối công trình). Đồng thời lưu ý: Cần tận dụng, tái sử dụng tối đa cấu kiện gỗ cổ và cũ, hư hỏng một phần còn khả năng sử dụng của đền chính, miếu thờ: Sử dụng biện pháp chắp - vá - nối đối với các cấu kiện hư hỏng một phần, chỉ thay mới khi cấu kiện gỗ đã hư hỏng hoàn toàn (khi được sự đồng ý của hội đồng đánh giá sau hạ giải). Bên cạnh đó có giải pháp kỹ thuật bảo tồn nguyên vẹn các mảng trang trí chạm khắc (ở các bức cốn trục 4.4, bảy kẻ, bộ vì…), các cấu kiện có chạm khắc (bổ sung giải pháp vệ sinh, khoa học bảo quản các cấu kiện này); sử dụng lại tối đa các chân tảng cũ (nếu có); không đắp thêm hoa chanh bờ nóc, không đắp hổ phù ở tường hậu Hậu cung đền chính. Đối với giếng đền: Giữ nguyên vị trí và quy mô mặt bằng; giản lược hoa văn trang trí ở trụ và lan can. Giảm số lượng đèn rọi led tại đền chính và miếu thờ.

Bộ VHTTDL có ý kiến, đồng thời đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước Nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×