Truyền thông chính sách ngành văn hoá, thể thao và du lịch

Đề xuất giải pháp thiết thực góp phần hoàn thiện chính sách văn hóa
Đề xuất giải pháp thiết thực góp phần hoàn thiện chính sách văn hóa 28/09/2023 | 08:55 Sáng ngày 27/9, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.
Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 22/09/2023 | 10:04 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”
Tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh” 22/09/2023 | 09:31 Bộ VHTTDL đã có Quyết định 2728/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo tham vấn với các bên liên quan về dự thảo Báo cáo nghiên cứu “Dữ liệu cơ sở về nhóm khuyết tật chữ in và những giải pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin theo Hiệp ước Marrakesh”. Thời gian tổ chức hội thảo vào 01 ngày trong tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội.
Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL
Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL 21/09/2023 | 11:42 Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BVHTTDL ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và đối thoại nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội tán thành giảm số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm
Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội tán thành giảm số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm 21/09/2023 | 08:12 Tiếp tục phiên họp thứ 26, sáng 20/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Năm 2023, trường hợp nào người lao động được nhận tiền thay cho đóng BHXH?
Năm 2023, trường hợp nào người lao động được nhận tiền thay cho đóng BHXH? 18/09/2023 | 15:10 Thông thường, người lao động đi làm doanh nghiệp đều sẽ được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thay vì đóng BHXH, doanh nghiệp sẽ trả thêm cho người lao động một khoản tiền tương đương.
Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nghệ sĩ
Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nghệ sĩ 16/09/2023 | 16:56 Bộ VHTTDL đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Lương hưu của nhóm đối tượng nào được tăng nhiều nhất trong năm 2023?
Lương hưu của nhóm đối tượng nào được tăng nhiều nhất trong năm 2023? 15/09/2023 | 14:47 Để thực hiện chính sách tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP chính thức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2023.
Tập trung đánh giá tác động của các văn bản ban hành sai để đề xuất xử lý nghiêm sai phạm
Tập trung đánh giá tác động của các văn bản ban hành sai để đề xuất xử lý nghiêm sai phạm 12/09/2023 | 15:07 Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 26, sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).