Truyền thông chính sách

Đại biểu Quốc hội: Di sản văn hóa phải được coi là một nguồn lực để phát triển
Đại biểu Quốc hội: Di sản văn hóa phải được coi là một nguồn lực để phát triển 20/06/2024 | 14:44 Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7. Sau khi thảo luận ở tổ, dự kiến sáng ngày 26/6, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về nội dung này.
Nâng cao nhận thức của xã hội về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, cổ vật, bảo vật quốc gia
Nâng cao nhận thức của xã hội về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, cổ vật, bảo vật quốc gia 20/06/2024 | 08:00 Ngày 19/6, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.
Tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới về văn hóa cơ sở
Tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới về văn hóa cơ sở 19/06/2024 | 17:17 Sáng 19.6, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTT Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới về văn hóa cơ sở.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng giải trình, làm rõ ý kiến ĐBQH về Chương trình MTQG phát triển văn hóa
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng giải trình, làm rõ ý kiến ĐBQH về Chương trình MTQG phát triển văn hóa 19/06/2024 | 17:16 Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 19/6, Quốc hội đã tiến hành thảo luận hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Sau khi lắng nghe các ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã giải trình, tiếp thu, làm rõ các ý kiến.
Chính phủ yêu cầu tổ chức tốt mùa du lịch hè 2024
Chính phủ yêu cầu tổ chức tốt mùa du lịch hè 2024 19/06/2024 | 15:28 Chính phủ giao Bộ VHTTDL tổ chức tốt mùa du lịch hè 2024; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tăng cường công tác quản lý giá dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống trên địa bàn.
Phó Chủ tịch Quốc hội: Đầu tư của Nhà nước vào các di sản văn hóa thế giới, di sản quốc gia có giá trị đặc biệt đều phải rất thận trọng
Phó Chủ tịch Quốc hội: Đầu tư của Nhà nước vào các di sản văn hóa thế giới, di sản quốc gia có giá trị đặc biệt đều phải rất thận trọng 19/06/2024 | 14:00 Thảo luận về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), đa số các ĐBQH đều thống nhất về việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa nhằm thể chế hóa văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến văn hóa và xây dựng pháp luật.
Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
Khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 19/06/2024 | 08:57 Chiều 18/6, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sau khi Bộ trưởng Bộ VHTTDL thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Di sản văn hóa, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội nêu 3 vấn đề cần quan tâm về dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
Chủ tịch Quốc hội nêu 3 vấn đề cần quan tâm về dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) 19/06/2024 | 07:56 Chiều 18/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Luật Di sản văn hoá sửa đổi là cần thiết
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Luật Di sản văn hoá sửa đổi là cần thiết 19/06/2024 | 07:53 Tiếp theo Chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 7, chiều 18/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trình bày tờ trình về Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).