Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII

16/01/2019 | 15:51

Vừa qua, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến - Thành ủy viên - Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên, NGƯT. ThS. Đỗ Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Vương Văn Chung - Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS. Bùi Quốc Chiều - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng, khoa chuyên môn, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, CNVC, Hội cựu chiến binh Nhà trường.

Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Với mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi được thông qua tại Hội nghị Trung ương 8; từ đó thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành văn hóa, địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Hội nghị Trung ương 8 đề ra, Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên của Thành ủy Thái Nguyên phổ biến quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 với các nội dung: Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019"; nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã chuẩn bị chu đáo, học tập nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường và thảo luận; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành đối với cá nhân và tập thể nhà trường, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu để nắm vững, hiểu rõ các nội dung Hội nghị. Cấp ủy bám sát, cụ thể hóa kế hoạch hành động của Thành ủy bằng những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu phù hợp với nhiệm vụ của nhà trường. Kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong cấp ủy và thông qua cấp ủy tới các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên. Ngay sau Hội nghị, cán bộ, đảng viên thực hiện viết thu hoạch với các nội dung tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và cá nhân với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Yến Nga

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×