Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mời thầu; gói thầu: Nâng cấp màn ảnh và ống kính tại một số phòng chiếu của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

09/05/2019 | 09:35

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

2. Tên gói thầu: Nâng cấp màn ảnh và ống kính tại một số phòng chiếu của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

3. Mục tiêu: Nâng cấp màn ảnh và ống kính tại một số phòng chiếu của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

4. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 10 tháng 05 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 20 tháng 05 năm 2019 (trong giờ hành chính),

8. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kỹ thuật tầng 1 Khu Văn phòng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

- Điện thoại: 024.35143568 Fax: 024.35142278

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ

10. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng họp tầng 2 Khu Văn phòng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

11. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: 09 giờ 00, ngày 20 tháng 05 năm 2019.

12. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào: 09 giờ 30, ngày 20 tháng 05 năm 2019.

>> Toàn văn nội dung 

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×