Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

16/08/2019 | 10:31

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 1628/KH-UBND tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Việc tổng kiểm kê để xây dựng bộ chỉ số phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa (vật thể và phi vật thể) dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam.

Triển khai tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/baotintuc.vn

Theo đó, đối tượng kiểm kê là các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (gồm 22 dân tộc thiểu số, tập trung chủ yếu vào các dân tộc thiểu số có dân số trên 1.000 người trên địa bàn tỉnh như: Hoa, Khmer, Chăm, Tà Mun…)

Việc thực hiện kiểm kê cần thu thập thông tin với các nội dung: Nhận diện di sản (tên gọi di sản, theo cách gọi của cộng đồng hoặc nhóm người liên quan; tên gọi ngắn gọn, chuyển tải thông tin tối đa; các cộng đồng liên quan; miêu tả ngắn gọn về di sản); đặc điểm di sản (các yếu tố vật thể, phi vật thể liên quan; các ngôn ngữ, các sổ đăng ký, các mức độ thể hiện bằng ngôn từ có liên quan; nguồn gốc được nhận biết của di sản); các cá nhân và cơ quan liên quan đến di sản (những chủ thể/người thực hành/những người thể hiện di sản; các tập quán, tục lệ chi phối việc tiếp cận với di sản; các cách thức truyền dạy di sản); hiện trạng của di sản (khả năng tồn tại của di sản; các nguy cơ đối với sự tồn tại của di sản; các biện pháp bảo vệ di sản đang thực hiện…); thu thập dữ liệu và xây dựng danh mục kiểm kê (sự đồng thuận và tham gia của cộng đồng/nhóm người có liên quan vào việc thu thập dữ liệu và xâu dựng danh mục kiểm kê; những hạn chế, nếu có đối với việc sử dụng các dữ liệu đã được kiểm kê; những người lập hồ sơ di sản…); thư mục tài liệu, các đĩa ghi âm, tư liệu ở dạng nghe nhìn, văn thư lưu trữ.

Công tác kiểm kê di sản văn hóa dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ VHTTDL Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ VHTTDL Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Thời gian thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12/2019.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×