Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

25/10/2018 | 19:55

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản số 4530/BVHTTDL-PC gửi Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Văn bản số 4530/BVHTTDL-PC.

Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được phê duyệt tại Quyết định 3727/QĐ-BVHTTDL ngày 4/10/2018. Để triển khai kịp thời, có hiệu quả nội dung Đề án, Bộ VHTTDL (Vụ Pháp chế) đề nghị Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu tổ chức triển khai Đề án trên cơ sở lồng ghép với việc triển khai thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Các đơn vị tổ chức, chỉ đạo đưa các nhiệm vụ được giao trong Đề án vào Kế hoạch công tác của các đơn vị liên quan giai đoạn đến năm 2021 để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Hằng Đinh

.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×