Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai nhiều Dự án Bảo tồn, tôn tạo di sản văn hoá

17/11/2014 | 16:35

Vừa qua, tại Hà Nội, Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam đã chính thức công bố chương trình hoạt động từ năm 2014 đến 2015, đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23/11).

Chương trình hoạt động năm 2014-2015 sẽ tập trung vào một số dự án:

Dự án truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động bảo tồn di sản văn hoá. Mục tiêu đặt ra là sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để quảng bá di sản và kết nối cộng đồng chung tay vì di sản văn hoá, trước mắt ưu tiên thực hiện các dự án liên quan tới: Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết nối và hợp tác quảng bá các di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của Việt Nam và các di tích quốc gia đặc biệt… tiến tới xây dựng ngân hàng dữ liệu về di sản văn hoá Việt Nam; tổ chức các cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật: “Dòng sông và biển đảo” với chủ đề: “Muôn dòng sông chảy về với biển”.

 
Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam - Lưu Trần Tiêu
tặng hoa cho các nhà tài trợ

Dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể “Diều sáo” Việt Nam với sự hợp tác của Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá Diều sáo Việt Nam và hệ thống các CLB diều sáo trong cả nước; tổ chức chương trình “Trại hè di sản” tạo sự tương tác và gắn kết đối với học sinh, sinh viên, tiếp cận, khám phá các giá trị lịch sử, văn hoá: Triển khai chương trình “Doanh nhân đồng hành cùng di sản văn hoá” trong năm Du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hoá; dự án bảo tồn Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh, với hai hợp phần gắn bó chặt chẽ, bổ trợ cho nhau là: Xây mới đền thờ các Vua Trần và bảo tồn những di tích khảo cổ học có lưu giữ dấu tích các lớp móng kiến trúc của Đền Thái xưa… Khẩu hiệu hành động của Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam sẽ là : “Tư duy - Kết nối và hành động” với phương trâm “Người Việt Nam chung tay hành động vì di sản văn hoá”.

Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1260/QĐ-BNV ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 519/QĐ-BNV ngày 22/5/2014 về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam nhiệm kỳ I (2013-2018), gồm 7 thành viên, do GS.TSKH Lưu Trần Tiêu làm Chủ tịch.

Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam là quỹ xã hội, tổ chức của Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, ra đời nhằm huy động sự đóng góp của xã hội hỗ trợ các hoạt động bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và di sản văn hoá phi vật thể, kỹ năng thực hành về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc cho cộng đồng. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; tự tạo vốn từ các nguồn vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.


CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×