Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch tại Thừa Thiên Huế

05/05/2019 | 06:50

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về việc triển khai "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025".

Triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch tại Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Giao diện Cổng thông tin du lịch Thừa Thiên Huế

Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, chủ động đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, tạomôi trường cho cộng đồng, các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phù hợp với xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 sẽ đầu tư hạ tầng cơ bản phục vụ phát triển dịch vụ du lịch thông minh; xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông ngành du lịch trên nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, phát triển nền tảng IoT phục vụ dịch vụ du lịch thông minh; xây dựng hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành toàn diện trong các lĩnh vực quản lý du lịch hướng đến hoàn thiện chính quyền điện tử ngành du lịch…

Đến năm 2025, phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ khách du lịch, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT, nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ công chức, viên chức ngành du lịch và các doanh nghiệp du lịch nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện.

Để thực hiện mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đưa ra gồm: Triển khai đầu tư có hiệu quả cơ sở hạ tầng và hệ thống quản lý; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi; Phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng gắn với Đề án Hệ tri thức Việt số hóa; Hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch.

Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện trong 2 giai đoạn: từ năm 2019 - 2020 và từ năm 2021 - 2025.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×