Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời ý kiến bạn đọc về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

22/10/2018 | 17:00

Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có Văn bản số 1230/CV-HTQT gửi Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trả lời bạn đọc tại địa chỉ hòm thư hien.ntt1290@gmail.com.

Ảnh minh họa (nguồn: toquoc.vn)

Nội dung câu hỏi như sau: Xin hỏi, Theo Nghị định 126/2018/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có quy định các hồ sơ thủ tục liên quan tới việc thành lập được gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vậy, Anh/chị vui lòng cho biết bộ phận nào sẽ trực tiếp xử lý hồ sơ sau khi đã nhận hồ sơ từ BP 1 cửa? Đối với việc thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài nhưng có lợi nhuận, các thủ tục sẽ căn cứ theo văn bản pháp luật nào? Xin cảm ơn!

Về vấn đề này, Cục Hợp tác quốc tế trả lời như sau: Căn cứ nội dung Nghị định nêu trên, các cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam phải gửi hồ sơ đề nghị theo quy định đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là lĩnh vực liên quan đến hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do đó kể từ ngày Nghị định có hiệu lực (05/11/2018), Cục Hợp tác quốc tế sẽ là cơ quan đầu mối trực tiếp xử lý hồ sơ của các bên đề nghị.

Nghị định trên chỉ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận tại Việt Nam. Đối với cơ sở hoạt động văn hóa nước ngoài hoạt động vì lợi nhuận cần thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và kinh doanh.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×