Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời ý kiến bạn đọc liên quan đến quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao

15/12/2018 | 06:00

Tổng cục Thể dục thể thao vừa có Văn bản trả lời ý kiến bạn đọc trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, liên quan đến quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao môn võ thuật.

Ảnh minh họa (nguồn: tdtt)

Theo nội dung câu hỏi của bạn đọc hỏi: Cần phải đến cơ quan Nhà nước nào để xin phép và hồ sơ gồm những gì? khi mở lớp dạy võ tự vệ cho các học sinh tại các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở để chống lại tình trạng bạo lực học đường và xâm hại và quấy rối tình dục hiện nay.

Tổng cục Thể dục thể thao trả lời như sau: Hiện nay, kinh doanh hoạt động thể thao được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật đầu tư; Luật doanh nghiệp; Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định kinh doanh hoạt động thể thao; Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Về trình tự thủ tục và yêu cầu hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 4247/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở để được giải quyết theo quy định.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×