Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn và thống nhất mẫu của lịch trình đoàn khách

29/08/2019 | 06:55

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị có hướng dẫn và thống nhất về mẫu của lịch trình đoàn khách (trong thực tiễn quản lý tại Quảng Ninh, khi kiểm tra việc chấp hành của doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên du lịch, một số doanh nghiệp và hướng dẫn viên chưa chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước về xây dựng lịch trình, chương trình du lịch; khi địa phương kiểm soát chất lượng dịch vụ đã đưa ra chương trình du lịch không đầy đủ các thông tin, đặc biệt là thông tin về chất lượng, dịch vụ không đúng gây khó khăn cho cơ quan kiểm tra, quản lý) (Câu số 9).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số Số: 3280/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 8, Điều 3 Luật Du lịch năm 2017, chương trình du lịch là văn bản thể hiện lịch trình, dịch vụ và giá bán được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi. Các nội dung về số lượng, chất lượng, giá dịch vụ, thời gian, cách thức cung cấp dịch vụ… đã được quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Du lịch năm 2017 về Hợp đồng lữ hành (Hợp đồng lữ hành là sự thỏa thuận việc thực hiện chương trình du lịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×